trisomi 18

Hej!! Min dotter är idag 8 dagar gammal. Hon föddes med trisomi 18 (Edwards syndrom), en kromosomavvikelse som inte är förenat med liv.Någon som har varit gravid med barn med. Trisomi är en typ av kromosomrubbning, som innebär att man har tre exemplar i stället för det normala två av någon kromosom i sina celler. Den vanligaste trisomin är den för kromosom 21, vilket ger upphov till Downs syndrom som också är känd som mongolism. Andra trisomier är Edwards syndrom (trisomi 18) och Pataus. Edwards syndrom, även kallat trisomi 18, är en kromosomrubbning. Liksom vid Downs syndrom är det fråga om en trisomi, personer med Edwards syndrom har en extra kromosom Detta är en av de få trisomier som över huvud taget är förenligt med liv, men de flesta av de drabbade blir dödfödda. Syndromet drabbar. Vi gjorde då felix alvo fostervattensprov som jag får svar på måndag om. Två barn har hon fött, men endast ett av dem fostrar hon i vardagen. Jag visste inte om jag skulle föda en silversmurfen eller en död bebis. Elliot levde i 52 minuter. Nej, fy vad sorgligt!